SkyNet國際快遞 的點評人

香港寄澳門

電話冇人聽,留言信箱full哂。明白CNY放假正常,咁講清楚放到先時有幾難? 完全唔知可以點check件貨幾時出,9號已經到香港,到底幾時先寄澳門,已經唔係第一次。
回覆