SkyNet國際快遞 Review
2.0
Based on 3 reviews
  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
香港寄澳門

電話冇人聽,留言信箱full哂。明白CNY放假正常,咁講清楚放到先時有幾難? 完全唔知可以點check件貨幾時出,9號已經到香港,到底幾時先寄澳門,已經唔係第一次。

2021-02-18 06:21:33

Reply
Click to review
不知所謂嘅速遞公司!
Song

不知所謂嘅公司,全球第三大,真的開玩笑,這樣的速遞公司,大家不應該再幫襯佢! 一粒星都唔值

2020-04-16 22:50:43

Reply
bad service
Siu

bad service

2020-08-19 07:19:53

Reply
1