Giao Hàng Nhanh Reviews

Great
7.5
from 0 - 10
Review company
8 reviews on TrackingMore

Giao hàng

Giao hàng chậm lắm
Reply

Giao hàng quá lâu nên đổi tên thành giao hàng chậm

Qua cả bao nhiêu ngày mà cứ lưu kho chán thật sự chưa nhận đc hàng thế mà còn đặt tên là giao hàng nhanh
Reply

Tệ thật sự.

EI09YS9N mã hàng mình cần nhận. Qua 2 ngày rồi vẫn không nhận được. Rồi đơn hàng kết thúc lúc 23:00 6.9. Hiện tại bây giờ đã là 21:27 6.9 luôn rồi. Mình cần hàng gấp, nhưng lại phải trì trệ chờ đợi.
Reply

Giao Gấp

Giao nhanh giúp em với ạ !!!
Reply

very very friendly

very very friendly, warm attitude to the client, very happy!
Reply

Hài lòng

Dịch vụ giao hàng rất nhanh, phục vụ nhiệt tình. Cảm ơn rất nhiều
Reply

useful

This is a useful site. I am a seller online. It's commonly known that an online seller has lots of packages to track every day. this site helps me to reduce my workload. So convenience
Reply

Affordable services

It is so cheap that almost anyone can ship its packages via this shipping solution.
Reply
1