Viettel Post Reviews

Great
7.5
from 0 - 10
Review company
4 reviews on TrackingMore

Dịch vụ vô cùng tệ hại

Sản phẩm gửi từ quận 7 đi trong quận 7 mất 5 ngày vẫn chưa gửi đến, gọi đến tổng đài nhân viên hứa lên hứa xuống, gọi đến bưu cục thì thái độ với khách hàng, gọi cho bưu tá cuộc đầu tiên bắt máy thì bảo khách hàng gọi lộn số rồi, đến khi mình hỏi kĩ lại đúng số điện thoại thì gọi lại hơn 30 cuộc bưu tá không bắt máy. Hàng thì vẫn chưa gửi. Làm ăn tệ hại vô cùng.
Reply

on time

did the job parcel came on time dlivery man frendly
Reply

A good company

Your customer service is so great. but one thing I want to say is that your delivery not fast enough. it is better if you can offer the fast delivery service. I looking forward the better service and i will use it again.
Reply

Very very good

Package arrived with good condition.
Reply
1