Viettel Post Reviews

Average
5.7
from 0 - 10
Review company
6 reviews on TrackingMore

Ôi trời ơi...

Quá chán kiểu làm ăn của mấy bạn!
Reply

Super Delayed Delivery

The staff is very impolite and not accomodating well. She didn't even exert an effort to help us find our parcel which arrived in their outlet 3days ago, I used translator to communicate with her but she's also giving me advice in Vietnamese
Reply

Dịch vụ vô cùng tệ hại

Sản phẩm gửi từ quận 7 đi trong quận 7 mất 5 ngày vẫn chưa gửi đến, gọi đến tổng đài nhân viên hứa lên hứa xuống, gọi đến bưu cục thì thái độ với khách hàng, gọi cho bưu tá cuộc đầu tiên bắt máy thì bảo khách hàng gọi lộn số rồi, đến khi mình hỏi kĩ lại đúng số điện thoại thì gọi lại hơn 30 cuộc bưu tá không bắt máy. Hàng thì vẫn chưa gửi. Làm ăn tệ hại vô cùng.
Reply

on time

did the job parcel came on time dlivery man frendly
Reply

A good company

Your is so great. but one thing I want to say is that your delivery not fast enough. it is better if you can offer the fast delivery service. I looking forward the better service and i will use it again.
Reply

Very very good

Package arrived with good condition.
Reply
1