TrackingMore API

Nodejs Example 

 • Klasa api
  //www.trackingmore.com/api-class_nodejs.html

      Installation:
          1. Download this funtion to desired location
          2. Fill in Trackingmore-Api-Key in this function in line 'Trackingmore-Api-Key' = 'YOUR API KEY';
          3. Require this function in your project.


  Lista wszystkich przewoźników
  var postData = null;
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/carriers/';
  sentRes(url,postData,"GET",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Detect a carrier by tracking code
  var postData = {"tracking_number":"RA018458445JP"};
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/carriers/detect';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Lista wszystkich trackings
  var postData = null;
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/get?page=1&limit=25&created_at_min=1521314361&created_at_max=1541314361&update_time_min=1521314361&update_time_max=1541314361&order_created_time_min=1521314361&order_created_time_max=1541314361&lang=cn';
  sentRes(url,postData,"GET",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Tworzenie elementu śledzenia
  var postData = {"tracking_number": "BYS006086079","carrier_code":"yanwen","title":"chase chen","customer_name":"chase","customer_email":"[email protected]","order_id":"#123","order_create_time":"2018-05-11 12:00","destination_code":"IL","tracking_ship_date":"1521314361","tracking_postal_code":"13ES20","lang":"en","logistics_channel":"4PX挂号小包"};
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/post';
  sentRes(url,postData,"post",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Tworzenie wielu trackings.
  var postData = [
    {"tracking_number": "BYS006086088","carrier_code":"yanwen","title":"chase chen","customer_name":"chase","customer_email":"[email protected]","order_id":"#123","order_create_time":"2018-05-11 12:00","destination_code":"IL","tracking_ship_date":"1521314361","tracking_postal_code":"13ES20","lang":"en","logistics_channel":"4545454"},
    {"tracking_number": "BYS006086077","carrier_code":"yanwen","title":"chase chen","customer_name":"chase","customer_email":"[email protected]","order_id":"#123","order_create_time":"2018-05-10 12:00","destination_code":"IL","tracking_ship_date":"1521314361","tracking_postal_code":"13ES20","lang":"en","logistics_channel":"4PX挂号小包"}
    ];
  var url   ='http://api.trackingmore.com/v2/trackings/batch';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Dostać, śledzenie wyników jeden śledzenia.
  var postData = null;
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/yanwen/BYS006086075/cn';
  sentRes(url,postData,"GET",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Aktualizacja śledzenie zapasu
  var postData = {"title": "nodejstest","customer_name":"test","customer_email":"[email protected]","order_id":"#123456","logistics_channel":"4PX挂号小包"};
  var url    = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/yanwen/BYS006086075';
  sentRes(url,postData,"PUT",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Usuwanie elementu śledzenia
  var postData = null;
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/yanwen/BYS006086061';
  sentRes(url,postData,"DELETE",function(data){
   console.log(data);
  });
  
  Wyniki śledzenia w czasie rzeczywistym śledzenia jednego
  var postData = {"tracking_number": "RO454978816CN","carrier_code":"china-post","destination_code": "United States","tracking_ship_date":"deutsch-post","tracking_postal_code":"postnl-3s","specialNumberDestination":"postnl-3s","order":"#123123","order_create_time":"1521314361","lang":"en"};
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/realtime';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Usuwanie wielu śledzenie zapasu
  var postData = [
    {"tracking_number":"DD18051202433","carrier_code":"aramex"},
    {"tracking_number":"BYS006086093","carrier_code":"yanwen"}
    ];
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/delete';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Zmodyfikować kod, kurier
  var postData = {"tracking_number":"BYS006086093","carrier_code":"dhl","update_carrier_code":"yanwen"};
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/update';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  uzyskać informacje
  var postData = null;
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/getuserinfo';
  sentRes(url,postData,"GET",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Uzyskaj numer stanu
  var postData = null;
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/getstatusnumber?created_at_min=1521314361&created_at_max=1541314361&order_created_time_min=1521314361&order_created_time_max=1541314361';
  sentRes(url,postData,"GET",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Partia nie po to, aby zaktualizować elementu śledzenia
  var postData = [
    {"tracking_number":"UD990910510CN","carrier_code":"wishpost"},
    {"tracking_number":"UX311201372CH","carrier_code":"yanwen"}
    ];
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/notupdate';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Sprawdź, jeśli przesyłka jest wysyłana do zdalnego obszaru.
  var postData = [
    {"country":"CN","postcode":"400422","company":"dhl"},
    {"country":"CN","postcode":"412000","company":"dhl"}
    ];
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/remote';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Kurier starzenia rezultaty
  var postData = [
    {"carrier_code":"dhl","destination":"US","original":"CN"},
    {"carrier_code":"dhl","destination":"RU","original":"CN"}
    ];
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/costtime';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  
  Aktualizacja więcej śledzenie zapasu
  var postData = [
    {"tracking_number":"BYS006086092","carrier_code":"yanwen","title":"chase chen","customer_name":"chase","customer_email":"[email protected]","order_id":"#1234","destination_code":"IL","status":"4","logistics_channel":"4PX挂号小包"},
    {"tracking_number":"BYS006086093","carrier_code":"yanwen","title":"chase chen","customer_name":"chase","customer_email":"[email protected]","order_id":"#1234","destination_code":"IL","status":"4","logistics_channel":"4PX挂号小包"}
    ];
  var url   = 'http://api.trackingmore.com/v2/trackings/updatemore';
  sentRes(url,postData,"POST",function(data){
    console.log(data);
  });
  

Zoptymalizuj swoje
Podróż klienta po zakupie

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie aktualizować status przesyłki, czy tworzyć szanse sprzedaży, mamy wszystkie potrzebne narzędzia.