TrackingMore API

Carriers 

W tej sekcji opisano przewoźnika dotyczących zasobów interfejsu API.

URI Method Description
GET /carriers GETLista wszystkich przewoźników
POST /carriers/detect POST Wykryć nośnej przez kod śledzenia

Zoptymalizuj swoje
Podróż klienta po zakupie

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie aktualizować status przesyłki, czy tworzyć szanse sprzedaży, mamy wszystkie potrzebne narzędzia.