TrackingMore API

Trackings 

Manage your trackings

URI Method Description
POST /trackings/post POST Tworzenie elementu śledzenia
GET /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} GET Dostać, śledzenie wyników jeden śledzenia.
PUT /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} PUT Aktualizacja śledzenie zapasu
DELETE /trackings/{carrier_code}/{tracking_number} DELETE Usuwanie elementu śledzenia
POST /trackings/batch POST Tworzenie wielu trackings.
GET /trackings/get GET Lista wszystkich trackings
POST /trackings/updatemore POST Aktualizacja więcej śledzenie zapasu
POST /trackings/delete POST Usuwanie wielu śledzenie zapasu
POST /trackings/realtime POST Wyniki śledzenia w czasie rzeczywistym śledzenia jednego
POST /trackings/update POST Zmodyfikować kod, kurier
GET /trackings/getuserinfo GET uzyskać informacje
GET /trackings/getstatusnumber GET Uzyskaj numer stanu
POST /trackings/notupdate POST Partia nie po to, aby zaktualizować elementu śledzenia
POST /trackings/remote POST Sprawdź, jeśli przesyłka jest wysyłana do zdalnego obszaru.
POST /trackings/costtime POST Kurier starzenia rezultaty
POST /trackings/aircargo POST Uzyskaj wynik śledzenia numeru lotniczego listu przewozowego

uzyskać informacje

https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getuserinfo

Request E.g.

E.g.

https://api.trackingmore.com/v2/trackings/getuserinfo

Headers

 • Content-Type: application/json
  Trackingmore-Api-Key: YOUR_API_KEY
 • Response Body 200

  {
    
  	"meta":{
  		"code":200,
  		"type":"Success",
  		"message":"Success"
  	},
  	"data":{
  		"email":"[email protected]",
  		"regtime":"1469097290",
  		"phone":+8612345678910,
  		"money":999,
  		"track_number":9999
  	}
  }
  
  

Zoptymalizuj swoje
Podróż klienta po zakupie

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie aktualizować status przesyłki, czy tworzyć szanse sprzedaży, mamy wszystkie potrzebne narzędzia.