TrackingMore API-Tools

API Tools 

Interface descriptionList all supported couriers and corresponding courier code at TrackingMore.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Method:GETRequest Format:
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionDetect a carrier by tracking code.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionCreate a tracking
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionGet tracking results of a single tracking.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
substitution parameterRequest Method:GET
{carrier_code}
{tracking_number}
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionModify order id, order title, shipment status and other additional fields of a single tracking.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
substitution parameter
{carrier_code}
{tracking_number}
Request Body ParamsRequest Method:PUTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionDelete a tracking.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
substitution parameterRequest Method:DELETE
{carrier_code}
{tracking_number}
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionCreate multiple trackings.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionList all trackings.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
connection parametersRequest Method:GET
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionModify order id, order title, shipment status and other additional fields of multiple trackings.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionDelete multiple trackings.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionGet realtime tracking results of a single tracking.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionModify courier code.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionget account info.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Method:GETRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionGet number of trackings in each package status.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
connection parametersRequest Method:GET
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionStop updating trackings.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionCheck if a shipment is sent to remote area.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json
Interface descriptionGet courier aging results.
Header KeyHeader Value
Content-Typeapplication/json
Trackingmore-Api-Key
Request Body ParamsRequest Method:POSTRequest Format:Json
Response BodyResponse Format:Json

Zoptymalizuj swoje
Podróż klienta po zakupie

Niezależnie od tego, czy chcesz automatycznie aktualizować status przesyłki, czy tworzyć szanse sprzedaży, mamy wszystkie potrzebne narzędzia.