Rating

X

Title of your review
Post your review now

SPX VN Tracking

SPX VN Tracking

Please enter captcha

Our firewall detects abnormal activity from your IP. Please enter the captcha to unblock it.

Verification code

All-in-one Shopify dropshipping application. Automated your fulfillment just from a click away.
Learn More
Simply enter tracking number to track Shopee Express VN international package right now, get origin/destinations tracking information in one place, it's simple and easy, just give it a try!
Đề nghị cho khách hàng tự chọn đvvc để khỏi ức chế
Đề nghị cho khách hàng tự chọn đvvc để khỏi ức chế
Tracking
Vận chuyển như cc. Dẹp mẹ cái express đi. Hết đợt hàng này tao chuyển Lazada
Đơn vị vận chuyển
Đơn vị vận chuyển làm ăn như củ cạc

Click to review

Review
Chậm
Giao hàng siêu chậm, mà lúc chọn ppvc có mỗi ShopeeXpress
Vận chuyển quá lâu
SHopee express làm ăn tệ lắm, đơn hàng đi 10 ngày, trong khi GHTK và GTN hay J
Xin ac
Giao hàng số SPXVN01047582698A giùm emm, nó để đấy lâu quá rồii
Giao hàng quá chậm,không có trách nhiệm
Đơn hàng đặt từ m1/10 giao về Hà Nam mà 14 ngày rồi vẫn cứ đơn hàng đã xuất kho :)), nt cho shop thì shop kêu Hà Nam dịch nên giao lâu mà trong khi đó tôi vẫn đặt cả chục đơn hàng từ các nơi khác kể cả shop nước ngoài đặt cũng chỉ 7-9 ngày là nhận được. Đơn vị vận chuyển làm ăn không có trách nhiệm, đơn này là đơn thứ hai om hàng,cứ đặt hàng mà bên shopee express nhận là muốn huỷ đơn ngay lập tức
Show more reviews
 • SPX VN Tracking APP
  Auto import and track SPX VN shipments from Shopify, Amazon, Magento, WooCommerce, Wish, eBay, AliExpress, shipstations shop
 • SPX VN Tracking API 
  Provide SPX VN tracking api for e-commerce developers to get real time SPX VN tracking info. Give customers access to track SPX VN parcels right at shopping cart and marketplace.
 • SPX VN Shipment Status Update Notification
  Send customized email and sms notifications of SPX VN shipment status updates to reduce customers' queries when package is in "transit", "Out for delivery", "delivered" and so on.
 • Importing SPX VN Tracking Numbers
  Bulk track SPX VN packages by uploading SPX VN Tracking numbers in CSV files